PS GROUP

 

THE CLIENT:

PS GROUP zastrešuje dve sesterské spoločnosti - PS Stavby a PS Stavebniny, ktoré vznikli v roku 2004. Rozumieť potrebám zákazníkov, vedieť ich pretransformovať do realizovaného projektu, poskytovať kvalitný zákaznícky servis a osobitný prístup ku každému zákazníkovi. To je to, na čom obe značky začali budovať svoje budúce úspechy.

THE CHALLENGE:

Oblasť stavieb a stavebníctva je na prvý pohľad neatraktívna, pretože je príliš technická a pre laika ťažko uchopiteľná. Pre obe značky je však dôležitý vzťah so zákazníkom. A to musí odrážať aj ich prezentovanie sa a komunikácia.

Pre PS Stavby a PS Stavebniny sme preto potrebovali vytvoriť novú identitu a nastaviť spôsob komunikácie, ktorý by bol svieži a moderný a odzrkadľoval by ich prístup k biznisu. V tomto procese prešli zmenou aj webstránky oboch značiek, kde najväčšou výzvou bolo usporiadať množstvo informácií do prehľadnej logickej štruktúry.

THE DELIVERY:

Obe značky dlhodobo kladú dôraz na to, aby sledovali tie najnovšie trendy a aplikovali ich do praxe. Či už ide o technológie, postupy alebo materiály, ktoré využívajú. A to celé sme preniesli do novej komunikácie značiek.

 

Logo a vizuálna identita

Zvolili sme moderné typografické logo s dôrazom na PS - iniciály firmy, ktoré zastrešujú obe spoločností. Typografia je hravá a usporiadanie loga posilňuje vizuálny dojem. Línia charakterizuje smerovanie - rast a rozvoj silnej značky. Čisté, netradičné logo tak ponúka priestor na širokú škálu variácií a využitia.

Logo PS stavby/stavebniny podnecuje vnímanie dvoch sesterských spoločností ako jednej. Zároveň je teda ich zjednocujúcim prvkom.

Pre rôznorodé použitie loga sme navrhli aj jeho alternatívnu verziu - jeho vertikálne usporiadanie. Klient si môže zvoliť logo napríklad podľa druhu vizuálu.

Pre PS Stavby sme zvolili výrazný zelený odtieň farby, ktorý na ľudí pôsobí priateľsky, príjemne a tiež enviromentálne. Identitou PS Stavebniny je modrá farba, vyvolávajúca profesionálny a korporátny dojem s ohľadom na B2B sektor, v ktorom značka pôsobí.

 

Slogan

Marketingový slogan sme navrhli tak, aby odzrkadľoval filozofiu značky. Slogan "Najdôležitejšia stavba je vždy tá vaša" hovorí o osobnom prístupe, ktorý PS Stavby aplikujú na každého jedného zákazníka.

Vychádzali sme z predpokladu, že zákazníkov v konečnom dôsledku nezaujíma, koľko podobných projektov má spoločnosť za sebou ale to, či bude ich stavba dokončená včas, v dohodnutej kvalite a cene. A presne to samotný slogan hovorí.

 

Kľúčový vizuál

Skutočnosť, že klientovi záleží na každom zákazníkovi sme preniesli aj do nového kľúčového vizuálu. Ten sa už na prvý pohľad odlišuje od konkurencie. Komunikuje emóciu, ktorá plynie z pozície partnera, ktorým chcú byť PS Stavby pre svojich zákazníkov.

 

Komunikačná stratégia

Vo väčšine prípadov platí, že čím je komunikácia so zákazníkmi osobnejšia a informačne prínosnejšia, tým rýchlejšie a jednoduchšie si zákazníci vybudujú k značke vzťah a dôveru. Pre PS Stavby sme tak vypracovali komunikáciu zameranú na proaktívne hľadanie tých najvýhodnejších riešení, s dôrazom na pridanú hodnotu pre bežného zákazníka. Jeho totiž v princípe nezaujíma, akým spôsobom bude budova zateplená, ale čo mu to prinesie.

 

Webstránky

Osobný prístup PS Stavby a PS Stavebniny v podnikaní sme uplatnili aj pre redesigne webstránok. Dali sme si záležať predovšetkým na tom, aby stáli aj potenciálni zákazníci vedeli nájsť všetky informácie ľahko a rýchlo na pár klikov.

Pôvodné webstránky boli komplikované, preplnené množstvom nepotrebných informácií a mali nejasnú štruktúru. Návštevnici webstránok sa v nich strácali. Preto sme najskôr vyselektovali kľúčové a pre zákazníkov potrebné informácie. Nastavili sme intuitívnejšiu architektúru týchto informácií a vytvorili prehľadné podstránky ako napríklad riešenia, služby, referencie, či stále pribúdajúce aktuality.

Obe webstránky sme prispôsobili ich cieľovej skupine:

  • www.psgroup.sk/psstavby - webstránka sa orientuje na koncového, laického zákazníka, preto sa tu vo veľkej miere pracuje s referenciami a foto/video obsahom pre ľahšiu konzumáciu informácií a odburávanie pochybností o kvalite PS Stavby ako dodávateľa. 
  • www.psgroup.sk/psstavebniny - webstránka PS Stavebniny je prispôsobená B2B sektoru, v ktorom PS Stavebniny pôsobia. Sústreďuje sa na generovanie obchodných leadov, preto do popredia vystupuje call to action so žiadosťou o cenovú ponuku. 

A na záver, aby sme šetrili čas aj financie klienta, vytvorili sme modernú a univerzálnu grafickú šablónu, ktorá sa dá ľahko prispôsobiť obom značkám. Pritom obe webstránky sú spravovateľné pohodlne z jedného administračného rozhrania.

 

Záver

Spoločne s klientom sme naštartovali novú etapu PS Group, ktorá je postavená predovšetkým na princípe partnerstva. PS Stavby aj PS Stavebniny chcú byť pre svojich klientov partnermi, a to sme zohľadnili vo všetkých aspektoch a zložkách komunikácie a prezentácie oboch značiek.

 

 

Bratislava

viac

New York

x