Veda a výskum

 

 

 

Projekt financovaný Európskou úniou a štátnym rozpočtom

Výskum v oblasti elektronických e-ticketingových systémov

Adbee digital s. r. o. v spolupráci s partnerom projektu Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave realizuje projekt s názvom "Elektronické e-ticketingové systémy ako predmet inovácie a nasadenia nových služieb s úzkou integráciou na podnikové systémy".

Hlavný cieľ projektu: Výskum a vývoj e-ticketingových systémov so zameraním na návrh architektúry a návrh štandardov. 

Uvedomujeme si, že inovácie sú založené predovšetkým na výskume a vývoji a ak chceme zvýšiť ich počet a úroveň, musíme posilniť výskum a vývoj ako rozhodujúci zdroj inovácií.

 

Partner

 

Kontakt

Spoločnost Adbee digital s.r.o. je oprávnená spracúvať moje osobné údaje vyplnené v kontaktnom formulári na účely spracovania mojej požiadavky. Oboznámil/a som sa s informáciami v sekcii Ochrana osobných údajov.

Bratislava

viac

New York

x