Význam A/B testovania na e-shopoch

Váš e-shop je buď len jednou z mnohých vašich marketingových aktivít, alebo pre vás predstavuje dôležitý zdroj príjmu. Ak má pre vás e-shop hodnotu, musíte pochopiť silu A/B testovania.

Investovali ste veľa času, úsilia a peňazí do toho, aby bol váš e-shop úspešný? Pri veľkom počte návštevníkov je prirodzené odkladať hoci aj malé zmeny na webovej stránke. Cítite, že by ste mali zvýšiť mieru konverzie, no napriek tomu ostávajú stále pochybnosti.

Pravdepodobne máte veľa nápadov na zmeny nadpisov, rozmiestnení jednotlivých elementov na stránke, na zmeny cien a rôznych akciových ponúk. Máte však pravdepodobne strach z klesajúcej miery konverzie, ktorá vás zastaví v otestovaní variácie stránky. Vďaka A/B testovaniu môžete urobiť naozaj veľké zmeny. Povoľuje vám merať úspech navrhovaných zmien, zatiaľ čo limituje potenciálnu škodu.

 

Čo presne A/B testovanie je?

Predstavte si, aké skvelé by bolo položiť návštevníkom otázku s cieľom zistiť, či by určité zmeny na stránke privítali alebo nie. Nanešťastie to takto nefunguje. A/B testovanie vám však umožňuje niečo veľmi podobné, s tým rozdielom, že ľudia nikdy nebudú upozornení, že za niečo hlasovali. Umožňuje vám urobiť dve verzie vašej landing page.

Prvá bude „kontrolná stránka“, ktorá je originálnou stránkou. Druhá je stránka s obmenou, ktorá bude takmer identická ako tá kontrolná – pôvodná verzia stránky, okrem tej zmeny, ktorú budete chcieť testovať. Tieto dve verzie sú potom testované návštevníkmi stránky. Pomocou nich si otestujete svoju konverziu.

 

 

Ako A/B testovanie funguje?

Vaše testovacie ciele môžu byť rôzne: od zvýšenia predaja určitých produktov až po zvýšenie návštevnosti stránky či vyplnenia formulára a iných záležitostí a požiadaviek. Dosiahnuť cieľ znamená sledovať návštevníkov pre obe verzie stránok, pričom víťazná verzia je určená akonáhle sa dosiahnu spoľahlivé štatistické dáta.

 

Ako pomáha A/B testovanie e-shopom?

Ak sa obávate zmien na vašej stránke, testovanie možností so šancou na úspech napríklad 50:50 si vyžaduje isté odhodlanie. Napokon, ak sa pri jednotlivých možnostiach nedosiahne požadovaný efekt, môže to spôsobiť stratu návštevnosti alebo konverzií. 
A/B testovací nástroj pomáha udržiavať potenciálnu škodu pod dohľadom.

Napríklad, testovací variant stránky by ste mohli ukázať len 20 % vašich zákazníkov a ostatných 80 % návštevníkov uvidí pôvodnú verziu stránky. Testujete dve verzie webovej stránky so skutočnými návštevníkmi a sledujete ako reagujú na zmenu. Podiel percent môžete obmieňať podľa vašich špecifických požiadaviek.

 

Rovnako môžete sledovať vaše zisky počas trvania tohto testu a vidieť, ktorá stránka (pôvodná alebo variácia) má lepšiu výkonnosť pre jednotlivé skupiny návštevníkov. Akonáhle získate dostatočné štatistické dáta (založené na počte návštevníkov stránky), môžete vybrať vhodnejšiu verziu stránky.

S rozhodnutím, či sa pustiť do permanentnej zmeny na vašej stránke, by ste nemali príliš dlho čakať. A/B testom získate za pár dní definitívnu odpoveď založenú na faktoch a dokázateľných dátach. Podstatou je to, čo funguje a nie to, ako by to malo fungovať.

 

Keď sa A/B testovanie stáva mainstreamom

Hlavné dôvody, prečo A/B testovanie zvýšilo popularitu e-shopov všetkých rozmerov, vrátane obchodných gigantov ako Amazon a Ebay:

 

1. Potenciál zlepšenia

Existuje veľa prvkov, ktoré sú súčasťou e-shopov a predstavujú množstvo príležitostí na testovanie: od procesu platenia cez stránky s produktami až po rozmiestnenie jednotlivých elementov na stránke. 

 

2. Konverzie priamo ovplyvňujú tržby

Pokiaľ ide o príjmy, vplyv A/B testovania na e-shope môže byť priamo merateľný. Testovanie sa netýka len získavania kontaktov, vypĺňania formulárov či sťahovania katalógov. Ide o priame výsledky z predaja. Úspešné testy pomáhajú redukovať mieru opustenia nákupného košíka a zvyšovať priemernú hodnotu objednávky, alebo analyzovať správanie vášho používateľa na odhalenie toho, čo ho na vašej stránke zaujíma a čo nie. Prípadová štúdia zaoberajúca sa testovaním odhalila zvýšenie tržieb o 15 %, a to len testovaním troch jednoduchých zmien v časti nákupného košíka.

 

3. Stratégia oceňovania a dopravy

Veľa ľudí navštívi vašu stránku len zo záujmu, aby si prezreli najnovšie produkty. Ale ako sledovať týchto „pozorovateľov výkladov“ a zaujať ich, aby klikli na tlačidlo „kúpiť ihneď“?

Všetci vieme, že ceny priveľmi ovplyvňujú zákaznícke rozhodovanie. Ako by ste chceli dosiahnuť, aby konali vo váš prospech? Mali by ste za cenou uvádzať ..,99 alebo sa riadiť inými príkladmi, ktoré ste videli v mnohých iných obchodoch? Ako fungovala vaša posledná akciová ponuka? Mali by byť vaše ceny zobrazené na ľavej alebo pravej strane obrázka? Opúšťajú vaši návštevníci nákupné košíky po tom, ako sa dozvedeli ceny za dopravu?  

Vďaka A/B testovaniu vašej webovej stránky dokážete získať odpovede na všetky tieto otázky. Existujú prípady, keď sa tržby e-shopu zvýšili o viac ako 41 % tým, že ponúkali dopravu do 24 hodín.

Zdieľať

Bratislava

viac

New York

x